Ouderklankbordgroep

De MR is een belangrijke formele gesprekspartner van de directie. Daarnaast vinden we het belangrijk om op een meer informele wijze te kunnen praten, sparren en brainstormen met ouders over zaken die er toe doen op de Troubadour. We gebruiken hier de ouderklankbordgroep voor.  Deze bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken ouders die meepraten over allerlei zaken die spelen op school. U kunt daarbij denken aan de informatievoorziening naar ouders toe, de communicatie of keuzes die de school gemaakt heeft. Ouders kunnen onderwerpen aandragen en ook de directie brengt onderwerpen in waar de input van ouders over gewenst is. De ouderklankbordgroep komt ongeveer 4x per jaar bij elkaar en de vergaderingen vinden plaats op school. Als u meer informatie wilt over de Ouderklangbordgroep kunt u contact opnemen met de directie.