Schoolondersteuningsprofiel

 

In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn van onze school en welke expertise we in huis hebben. Dit profiel dient als basis om een goede afweging te maken of wij als school kunnen aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van uw kind.

Daarnaast hanteren we ook het uitgangspunt dat ieder kind welkom is op onze school. We denken in kansen en mogelijkheden.

Dat betekent dat als we de ondersteuning die uw kind nodig heeft nog niet kunnen bieden, we dit op korte termijn organiseren. Een open en eerlijke communicatie met ouders vinden we daarin belangrijk.