Leerlingenraad

 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 4 t/m 8. De leerlingenraad komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar (meestal op de woensdag voor een vakantie van 11.00 uur tot 12.00 uur). Elk schooljaar wordt een nieuwe leerlingenraad samengesteld. 

Om gekozen te worden voeren kinderen een campagne en vertellen ze in de klas waar ze voor staan, wat ze belangrijk vinden en wat ze willen bereiken. Net zoals bij echte verkiezingen die horen bij onze democratische rechtsstaat. Op deze manier besteden we aandacht aan (wereld)burgerschap. Een belangrijke pijler op de Troubadour.

De leerlingen vertegenwoordigen zijn/ haar klas en alle leerlingen in de leerlingenraad en praten met mij over allerlei onderwerpen. Uiteraard is er tijdens de vergadering ruimte voor leerlingen om onderwerpen in te brengen en te bespreken.

De vergaderingen zijn altijd erg leuk en kinderen voelen zich vereerd om in de leerlingenraad te mogen zitten. Op de Troubadour nemen we de leerlingenraad serieus, want veel te vaak onderschatten we als volwassenen de ideeën, de denkkracht en de mogelijkheden van kinderen.  Door de ouderraad, de overblijfcommissie en het team wordt daarom regelmatig een beroep gedaan op de mening van de leerlingenraad. Zo heeft de leerlingenraad bijvoorbeeld Het Cultureel Kinderfeest bedacht, het ontwerp van het Tiny forest gemaakt, voor extra doelpalen gezorgd, de nieuwe boekencollectie in de bibliotheek mee uitgezocht en feedback gegeven aan de overblijfouders over hoe het overblijven gaat. Soms krijgt de leerlingenraad een opdracht mee om te bespreken met hun achterban (de klassen). Ze halen input op en bespreken dat weer tijdens de vergadering.

De leerlingenraad heeft een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en leden. De voorzitter bereid met de directeur de vergadering voor. De voorzitter zit de vergadering voor en de secretaris maakt een verslag. 

In de school heeft de leerlingenraad een eigen prikbord met foto's en notulen.