Een professionele cultuur

 

Naast de doelen voor de ontwikkeling van ons onderwijs werken we jaarlijks ook aan de ontwikkeling van een professionele organisatie en de professionals die daar werken. We gaan hierbij uit van de principes van professionele leergemeenschappen (PLG’s). We spreken van een PLG als onderwijsprofessionals in een school duurzaam individueel én als collectief leren om het onderwijs aan leerlingen en de resultaten van die leerlingen te verbeteren (Verbiest E.).

Wat ziet u als ouder in de school?
  • Leerkrachten scholen zich (de minimale ontwikkeling die een medewerker als professional doormaakt is de schoolontwikkeling.
  • Leerkrachten zijn betrokken bij collectief leren
  • Leerkrachten participeren in schoolbeleid
  • Leerkrachten stellen kritische vragen aan elkaar
  • Visie speelt een rol in het handelen van leerkrachten en gaan na of handelen bij de visie past
  • Visie is gericht op het verbeteren van resultaten van leerlingen
  • Structuur van vergaderingen is afgestemd op collectief leren
  • Er heerst openheid en vertrouwen
  • Onderwijs wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • Schoolleider is ondersteunend, inspirerend en stimulerend